Zelfs het rode bolwerk Veendam ging verloren bij de verkiezingen

Is de emancipatie voltooid? ‘Vroeger zaten we allemaal in hetzelfde schuitje’, zegt oud-wethouder Frits Muurman.

‘ons bestaan was karig, maar we waren niet arm. We gingen niet met vakantie maar dat maakte niet uit. Niemand ging met vakantie.’De vader van Muurman kwam uit een gezin met elf kinderen waar niemand doorleerde. Een paar decennia later hebben de elf kleinkinderen van diezelfde vader allemaal een universitaire of hbo-studie achter de rug. De verheffing van de arbeider is dus heel goed gelukt.